Συμμετοχή φοιτητριών/φοιτητών στο 3rd Yerevan Forum (2-6.12.2016)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς τις Γραμματείες

Όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή φοιτητριών/φοιτητών στο 3rd Yerevan Forum (2-6.12.2016)

 

Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της από το Yerevan State University, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Αφορά πρόσκληση προς προπτυχιακές/κούς και μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές για συμμετοχή στο 3rd International Youth Forum, που θα διεξαχθεί στην Αρμενία 2-6.12.2016.

Όπως αναφέρεται και στο συνημμένο ενημερωτικό υλικό, στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές που θα συμμετάσχουν η οργανωτική επιτροπή θα καλύψει όλα τα έξοδα διαμονής,  διατροφής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδρομών.

Όσοι συμμετάσχουν θα πρέπει να καλύψουν εξ ιδίων μόνο τα οδοιπορικά τους έξοδα.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: forum2016@ysu.am

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως συμμετοχής είναι η 15η Νοεμβρίου 2016.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητριών/φοιτητών του Τμήματός σας.

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου - Κωτσάκη

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ:+ 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

           http://www.auth.gr

 

 

-----Original Message-----
From: Alexander Markarov [mailto:amarkarov@ysu.am]
Sent: Wednesday, November 09, 2016 11:12 AM
To: internat-rel@auth.gr
Subject: Yerevan Youth Forum - Infopack and Application form

 

Dear colleagues

 

hereby I send you the infopack and application form for 3rd Yerevan youth forum.

 

sorry   for  such  a  short  notice  -   the  information  just became

available

 

for further details pls address your inquiries to Ms. Lusine Sahakyan <lusinesahakyan2@gmail.com>

 

 

 

Sincerely,

 

Prof.Dr. Alexander Markarov

Deputy Vice Rector and

Head, International Cooperation Office

 

Yerevan State University

1 Alex Manoogian Street

0025 Yerevan, Armenia

Phone: (+374-10) 55-06-12

Fax: (+374-10) 55-46-41

E-mail: amarkarov@ysu.am