Επίσκεψη στο ΑΠΘ 4 μελούς αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο Shanghai International Studies University της Κίνας στις 11.11.2016