Διάκριση 2 υποψηφίων διδακτόρων του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, κατά την συμμετοχή τους στο International Graduate Summer School in Aeronautics and Astronautics (IGSS) του Beihang University (12-21/7/2016).

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Πανπιστήμιο Beihang University της Κίνας, προσφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιό μας 2 πλήρεις υποτροφίες (κάλυψη οδοιπορικών εξόδων, διαμονής, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συμμετοχής σε παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις) σε 2 υποψήφιους διδάκτορες του ΑΠΘ.

Πρόκειται για τους κ.κ. Καπαρό-Τσάφο Παύλο και Παναγιώτου Περικλή.

Κατα την φοίτησή τους στο εν λόγω θερινό σχολείο, στο οποίο συμμετείχαν 120 μεταπτυχιακοί φοιτητές από διάφορα Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν σε 5 ερευνητικές ομάδες οι οποίες διαγωνίσθηκαν ως προς την καλύτερη παρουσίαση και μελέτη του αντικειμένου που τους είχε ανατεθεί. Η ομάδα στην οποία συμμετείχαν οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΑΠΘ κατέλαβε την πρώτη θέση.