Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΑΠΘ από το Beijing Institute of Technology (BIT) της Κίνας

Προς τους κ.κ. Προέδρους

και τις Γραμματείες των Τμημάτων:

-  Πολιτικών Μηχανικών

-  Μηχανολόγων Μηχανικών

-  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κών Η/Υ

-  Χημικών Μηχανικών

-  Χημείας

-  Πληροφορικής

-  Νομικής

 

Κοινοποίηση:

  • AUTh- mail –news
  • AUTh- facebook

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΑΠΘ από το Beijing Institute of Technology (BIT)  της Κίνας.

 

 

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της, που αφορά προκήρυξη υποτροφιών εκ μέρους του Beijing Institute of Technology (BIT) για φοιτητές του ΑΠΘ,  ως εξής:

α) 3 θέσεις σε φοιτήτριες/φοιτητές του ΑΠΘ, για σπουδές απόκτισης master (2 χρόνια) ή PhD (4 χρόνια), με πλήρη υποτροφία (καλύπτει το κόστος διδάκτρων, διαμονής, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης και per diem) και που παρέχεται από το China Scholarship Council,

Β) 5 θέσεις σε προπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές (που να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4 εξάμηνα σπουδών), για σπουδές ενός ή δύο εξαμήνων (2017-2018). Υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας από το Chinese Scholarship Council.

Βασική προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο TOEFL:80 ή IETLS:4,5) ή της Κινέζικης Γλώσσας (πτυχίο HSK: 4).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα συνημμένα αρχεία.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη επισυναπτόμενη αίτηση (αίτηση γαι προπτυχιακές σποδές ή αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές) και να την καταθέσουν μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός αυτών αντίστοιχα, έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως).

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των πλέον επικρατεστέρων και θα προωθήσει τις αιτήσεις στο BIT, το οποίο και θα προβεί στην τελική επιλογή.

                                                                                                                                                                                     

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών σας και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου – Κωτσάκη

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ:+ 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

           http://www.auth.gr

 

 

From: xuebc1988@163.com [mailto:xuebc1988@163.com] On Behalf Of xuebingchen???
Sent: Monday, December 05, 2016 4:28 AM
To: internat-rel@auth.gr
Subject: 2017 BIT Scholarship Proposal

 

 
 
 

 

Dear Colleagues,

Greetings from Beijing Institute of Technology!

In order to promote the international exchange and communication, we’d like to offer your prestigious university:

1.      3 CSC (China Scholarship Council) Scholarship for students from your university to pursue Master or PhD degree program at BIT for the academic year 2017-2018.

2.      We also welcome 5 exchange students from your university to study in BIT for one or two semesters for the academic year 2017-2018.

We want to make it clear that we don’t accept individual application from your university, so please fill inthe attached nomination letter of the recommended students for the CSC scholarship and email it to us before March 15th, 2017. For the recommendation of the exchange students, the deadline for sending the nomination letter is June 15th, 2017.

Please note:

l  For master programs, candidates applying for the following English-taught majors are preferable.

Aeronautics & Space Science and Technology,

Chemistry,

Chemical Engineering and Technology,

Computer Science and Technology,

Control Science and Engineering,

Electronics Science and Technology,

Information and Communication Engineering,

Law,

Mechanical Engineering,

Software Engineering.

l  For PhD programs and further information, please refer to the attached scholarship proposal, BIT Admission Book 2017 and our website at http://isc.bit.edu.cn/.

If you are interested to know about the application details, please do not hesitate to contact us.

As the application materials of the recommended degree-seeking students will be reviewed by the CSC, it is possible that not every recommended student will be finally admitted. Thank you for your understanding and cooperation.

We look forward to welcoming your students to our university in 2017!

 

Best regards,

Xue Bingchen

Office of International Students of Beijing Institute of Technology

 --

Ms. XUE Bingchen 

Coordinator of Exchange Program

Office of International Students & Exchange Student Office for HK, Macao and Taiwan

Beijing Institute of Technology

Office Website: http://isc.bit.edu.cn

Tel.: +86 10 6891-8541

薛冰晨

交换生项目官员

留学生中心 & 港澳台交换学生中心

北京理工大学
中心网址 : http://isc.bit.edu.cn

电话: +86 10 6891-8541