Ρωσία - Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "MIREA - Russian Technological University"

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "MIREA - Russian Technological University"

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
2 / 11 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Π. Σπαθής - Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φυσικής
Πληροφορικής
Χημείας
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Χημικών Μηχανικών
Βιολογίας
Μαθηματικών
Νομικής
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Οικονομικών Επιστημών
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, κοινή ερευνητική συνεργασία, δημοσιεύσεις και διοργάνωση συνεδρίων, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα αναζητήσουν άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

2020 - Υπογραφή νέου κειμένου Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας (με τους ίδιους όρους της αρχικής) λόγω μετονομασίας του συνεργαζόμενου Ιδρύματος.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: