Κίνα - City University of Hong Kong

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
City University of Hong Kong

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Κόου Λου Τονγκ, Χονγκ Κονγκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9 / 1 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Ιαν. 2020
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Κ. Τριανταφυλλίδης - Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Ιατρικής
Μαθηματικών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων.
Οι φοιτητές θα ανταλλάσονται για διάστημα ενός ή δύο εξαμήνων, με απαλλαγή διδάκτρων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: