Κίνα - City University of Hong Kong

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
City University of Hong Kong

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Κόου Λου Τονγκ, Χονγκ Κονγκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9 / 1 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Ιαν. 2020
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ι. Πούλιος - Τμ. Χημείας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Ιατρικής
Μαθηματικών
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα αναζητήσουν άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Οι φοιτητές θα ανταλλάσσονται για διάστημα ενός ή δύο εξαμήνων, με απαλλαγή διδάκτρων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: