Εγκύκλιος για το Δίκτυο Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (A.U.F.)

Το Γραφείο Γαλλοφωνίας του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, σας κοινοποιεί προς ενημέρωσή σας, την τελευταία ειδική ηλεκτρονική εγκύκλιο, αριθ. 28/ Απριλίου 2013.

 

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι το Δίκτυο Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων, προκηρύσσει προγράμματα, συνέδρια κι ανταλλαγές ερευνητών, αλλά θα πρέπει ο καθένας από μας να ενδιαφερθεί, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τις διαθέσεις του, προκειμένου να βρει εταίρους προς συνεργασία. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της A.U.F (www.auf.org/), παρέχονται από:τον Καθηγητή Γ. Φρέρη, τηλ. 2310 997494, e-mail: freris@frl.auth.gr  ή τη Διοικητική υπάλληλο, Σοφία Φούρλαρη, τηλ. 2310 997989, e-mail: sfour@frl.auth.gr

Συννημμένα: