Φωτογραφίες - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, 19.1.2017 (3 φωτ.)