Η.Π.Α. - Harvard University's Center for Hellenic Studies

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Harvard University's Center for Hellenic Studies

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Ουόσινγκτον
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19 / 1 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Δεκ. 2016 - Δεκ. 2019
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Α. Ρεγκάκος, Καθ. κ. Χ. Τσαγκάλης, Αναπλ. Καθ. κ. Ε.Σιστάκου - Τμήμα Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Τμήμα Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard University και του Τομέα Κλασσικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

Χορήγηση ανά έτος τριών (3) μεταδιδακτορικών υποτροφιών σε διδάκτορες του Τμ. Φιλολογίας (CHS Fellowships).

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: