Ρωσία - Southern Federal University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Southern Federal University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Ροστόβ ον Ντον
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
7 / 2 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Φεβρ. 2022 (Αυτόματη ανανέωση)
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Γ. Ζαρωτιάδης - Τμ. Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωλογίας
Χημείας
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Φυσικής
Πολιτικών Επιστημών
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Βιολογίας
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
Η επιστημονική συνεργασία σκοπό θα έχει την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων Πανεπιστημίων. 
Οι ανταλλασόμενοι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα αναλαμβάνουν όμως εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών τους που αφορούν σε έξοδα οδοιπορικά, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: