Κίνα - The Education University of Hong Kong

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
The Education University of Hong Kong

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Συμφωνία Ανταλλαγής Φοιτητών

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Χονγκ Κονγκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 2 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιαν. 2025
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Av. Καθ. κ. Τ. Ραπατζίκου - Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΤΕΦΑΑ
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Μουσικών Σπουδών
Ψυχολογίας
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

2 Συμφωνητικά:
-  Ένα γενικό , &
- Ένα εξειδικευμένο για φοιτητές.
Η επιστημονική συνεργασία σκοπό θα έχει την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων Πανεπιστημίων. 
Ο αριθμός των ανταλλασομένων φοιτητών κατ'έτος θα είναι έως πέντε (5) για φοίτηση εκάστου από ένα έως δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι ανταλλασόμενοι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα αναλαμβάνουν όμως εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών τους που αφορούν σε έξοδα οδοιπορικά, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Το EDUHK θα παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα οικονομικής στέγασης στο ξενώνα του Πανεπιστημίου, σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια.

 

Ανανέωση συμφωνίας: