Κίνα - Chang'an University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Chang'an University

Συμφωνία Επ. Συνεργασίας και

Συμφωνία Ανταλλαγής Φοιτητών

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Σιαν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
11 / 4 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Σεπτ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομ. Καθ. κ. Ε. Λιβιεράτος - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Καθ. κ. Δ. Σαρηγιάννης - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Πολιτικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Γεωλογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
ΤΕΦΑΑ
Δημοσιγραφίας και ΜΜΕ
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια με βαρύτητα  στο πεδίο ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, γεφυρώνοντας ανθρωπιστικά θέματα με αντίστοιχα θέματα τεχνολογιών.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησηςκαι εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/111, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα μέλη ΔΕΠ θα γίνεται προσπάθεια κάλυψης της διαμονής τους.

10_9_2020 : Υπογραφή ειδικής Συμφωνίας Ανταλλαγών φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών). Ανταλλαγή κατ'έτος ενός (1) φοιτητή για ένα ακαδημαϊκό έτος ή δύο (2) για ένα εξάμηνο έκαστος.
Οι ανταλλασσόμενοι θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων αλλά θα επωμίζονται το κόστος των οδοιπορικων εξόδων, της διαμονής, της διατροφής και της ιατροφαρμακευτικής τους ασφάλισης. 
Η διάρκεια ισχύος της θα είναι ίδια με αυτή της κύριας Συμφωνίας.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Άλλα έγραφα: