Επίσκεψη αντιπροσωπείας από Chinese Academy of Social Sciences Beijing - China (14.11.2011)