Επίσκεψη του Καθ. κ. David Roessel με πέντε φοιτητές από το Stockton University των ΗΠΑ στις 3 - 18 / 5 / 2017