Η.Π.Α. - Stony Brook University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Stony Brook University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Νέα Υόρκη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25 / 5 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Μάιος 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Μ. Ματθαιουδάκη - Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Ιατρικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Σχολειο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας, έρευνας και ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: