Γερμανία - University of Trier

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Τρίερ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
20 / 12 / 2016
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2016 - Δεκ. 2019
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Κ. Γώγος - Τμ. Νομικής

Αναπλ. Καθ. κ. Τ. Λίνα Παπαδοπούλου - Τμ. Νομικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Νομικής που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια. 
Θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά στο πλαίσιο του εγκριθέντος προγράμματος DAAD

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: