Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής συνεργασίας για το έτος 2017

 

Προς

όλα τα μέλη ΔΕΠ

                                                    

 

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ,

         Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί πρόσκληση μελών ΔΕΠ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εργασίας του έτους 2017, στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με Ιδρύματα του εξωτερικού.

Σας πληροφορούμε ότι για το οικονομικό έτος 2017, υφίσταται δυνατότητα μετακίνησης περιορισμένου αριθμού μελών ΔΕΠ. (συνημ. 1)

         Σας επισυνάπτουμε την κατάσταση των Συμφωνιών (27) που έχουν επιλεγεί ανά χώρα (Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Καναδά, Καζακστάν, Κορέα, Κίνα, Ομάν, Π.Γ.Δ.Μ, Ρωσία και Σερβία), όπου αναφέρονται τα συμμετέχοντα Τμήματα και οι υποχρεώσεις. (συνημ. 2)

         Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε κάποιο Πρόγραμμα, πραγματοποιώντας επιστημονική επίσκεψη σε ένα από τα αναφερόμενα Πανεπιστήμια, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση (συνημ. 3) και να την υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr) έως την Πέμπτη 6η Ιουλίου, 2017.

          Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προτεραιότητα της υλοποίησης του προγράμματος θα εξαρτηθεί, αφενός μεν από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του Α.Π.Θ. και αφετέρου από την ήδη υπάρχουσα ή προβλεπόμενη επιστημονική δραστηριότητα.

         Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι για κάθε Συμφωνία δεν μπορεί να επιλεγεί για αυτήν την χρονιά, κατ’ αρχήν, πάνω από ένα (1) μέλος ΔΕΠ.

         Στην ιστοσελίδα: http://international-relations.auth.gr/el/active-agreements μπορείτε να βρείτε κατάσταση των 158 Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας και Μνημονίων Συνεργασίας (σκαναρισμένα πρωτότυπα), που έχει υπογράψει το Α.Π.Θ με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

                                                                       

                                                                                 Η Προϊσταμένη

                                                                     του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

 

 

 

                                                                   Ε. Μπαχτσαβανοπούλου - Κωτσάκη