Η.Π.Α. - Salem State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Salem State University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Σέιλεμ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
3 / 8 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αν. Καθ. κ. Τ. Ραπατζίκου - Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Βιολογίας
Φυσικής
Χημείας
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γεωλογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθηματικών
Θεάτρου
Μουσικών Σπουδών
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Πολιτικών Επιστημών
Ψυχολογίας
ΤΕΦΑΑ
Νομικής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

 

Συνεργασία με σκοπό την  ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια καθώς και ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Η υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση, μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή θα αναζητείται χρηματοδότηση από άλλες εξωτερικές πηγές.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: