Οργάνωση διεθνούς Summer School με θέμα: Ιbadism. Understanding Diversity within Islam (3-9 September 2017).

Στο πλαίσιο της Διμερούς Ακαδημαϊκής Συμφωνίας του ΑΠΘ με το College of  Sharia Sciences του Σουλτανάτου του Ομάν θα οργανωθεί διεθνές Summer School με θέμα: Ιbadism. Understanding Diversity within Islam (3-9 September 2017).

Σχετικό link με το open call: www.ibadistudies.org