Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου 2017, στο πλαίσιο της Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Chiba University της Ιαπωνίας

Για τέταρτη συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε από τις 7 - 22 Αυγούστου στο Chiba University το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Επιστημονικής Συμφωνίας Συνεργασίας του ΑΠΘ με το πανεπιστήμιο Chiba της Ιαπωνίας και συντονίζει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης στην Ιαπωνία ήταν  το “Cross-Cultural Encounters for Regional Development” και επελέγησαν να το παρακολουθήσουν 13 Έλληνες και 12 Ιάπωνες φοιτητές, με διεπιστημονικό υπόβαθρο σπουδών. Τα μέλη της ελληνικής ομάδας έλαβαν  υποτροφίες JASSO της Ιαπωνικής κυβέρνησης, ενώ η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το ΑΠΘ, επίσης, στήριξαν ηθικά και οικονομικά το Πρόγραμμα.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τη βασική συνιστώσα της ανάπτυξης και η επιτυχής πολιτισμική αναμέτρησή του σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον συμβάλει θετικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ελένη Παπαδοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επιστημονικά Υπεύθυνη της Συμφωνίας Auth -Chiba