Ιταλία - University of Napoli Federico II

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Napoli Federico II

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Νάπολι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21 / 9 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Σεπτ. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Π. Παπαιωάννου - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Φυσικής
Μαθηματικών
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Κτηνιατρικής
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Επιστημονική συνεργασία μεταξύ όλων των Τμημάτων των δύο Ιδρυμάτων. Προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών καθώς και συνεργασία για υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2020: υπογραφή APPENDIX εξειδικευμένης συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και του Τμήματος Επιστημών της Γής, Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του University of Napoli Federico II.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: