Συμμετοχή του ΑΠΘ στη Β' φάση του Προγράμματος "Greek Diaspora Fellowship Program" με 7 νέα ερευνητικά Προγράμματα