Μνημόνιο Συνεργασίας Α.Π.Θ. με το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.