Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Southwest Jiaotong University της Κίνας, κατά την επίσκεψη Κινεζικής αντιπροσωπείας στο ΑΠΘ στις 3.11.2017.