Ημερίδα Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος επιστημονικής συνεργασίας του ΑΠΘ με το Justus Liebig University Giessen (JLU) της Γερμανίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος  επιστημονικής συνεργασίας  του ΑΠΘ με το Justus Liebig University Giessen (JLU) της Γερμανίας με τίτλο The Mediterranean Hot-Spot: Challenges and Responses in a Changing Environment”
χρηματοδοτούμενο από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών  (DAAD) πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, μία Ημερίδα Εργασίας   με θέμα:

Bridging disciplines to address the challenges and prepare responses in the Mediterranean changing environment”.