Ρωσία - Dagestan State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Dagestan State University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μαχατσκάλα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
29 / 10 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Οκτ. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Μ. Ασσαέλ - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ όλων των αντιστοίχων Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων. Προβλέπεται ανταλλαγή μελών ΔΕΠ, φοιτητών και  υποβολή και εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Η υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή  θα αναζητείται χρηματοδότηση από άλλες εξωτερικές πηγές.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: