Θέση PhD στο NUI Galway/DERI, Ιρλανδία

Dr Conor Hayes at the IT Department and DERI (www.deri.ie), NUI Galway
has a PhD vacancy in any of the following topics: social media
analytics, social/semantic graph mining, real-time recommendation
systems, Web Science.

You can visit http://uimr.deri.ie for an overview of the topics we
research in our group

Applicants should have an excellent primary degree in computer science,
maths or computationally focused social science. A master’s degree would
be a benefit. Please contact conor.hayes@nuigalway.ie for more details.

Φορέας: 
NUI Galway/DERI, Ireland
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 24 Μάιος, 2013 - 15:15
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Πληροφορικής