Κίνα - Southwest Jiaotong University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Southwest Jiaotong University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Τσενγκτού
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
3.11.2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Noέμβρ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Γ. Καραγιαννίδης - Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Πολιτικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Ιατρικής
ΤΕΦΑΑ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

.

Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας.

Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, χωρίς δεσμευτικές υποχρεώσεις, έως ότου διαμορφωθεί και συμφωνηθεί στο μέλλον συγκεκριμένο Σύμφωνο Συνεργασίας και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Υπογραφή ειδικής Συμφωνίας ανταλλαγής φοιτητών (αρχική υπογραφή: 5.5.2020): Ανταλλαγή φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια. Ο μέγιστος αριθμός των κατ’ έτος ανταλλασσόμενων φοιτητών θα είναι έως δύο (2) φοιτητές για έως ένα ακαδημαϊκό έτος έκαστος. Οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων αλλά θα επωμίζονται το κόστος των οδοιπορικών εξόδων, της διαμονής, της διατροφής και της ιατροφαρμακευτικής τους ασφάλισης.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: