Επίσκεψη στο ΑΠΘ του Επίτιμου Προξένου της Ουρουγουάης στη Θεσσαλονίκη, κ. Χρήστου Καζαντζή, στις 28.11.2017