Λετονία - University of Latvia

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Latvia

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Λετονία
Πόλη: 
Ρίγα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 11 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Νοέμβρ. 2020
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. κ. Ν. Παναγιώτου - Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Θεολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωλογίας
Ιατρικής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Υποχρεώσεις: 

Συνεργασία μεταξύ των αντιστοίχων Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων καθώς και μεταξύ του ΣΝΕΓ & του Greek Language Center που λειτουργεί στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

Η Συμφωνία θα προβλέπει την ανταλλαγή μελών ΔΕΠ, φοιτητών και την υποβολή και εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης

Στα ανταλλασσόμενα μέλη ΔΕΠ θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και χώρος εργασίας.

Οι φοιτητές θα μπορούν να υλοποιούν ανταλλαγές για ένα έως δύο εξάμηνα έκαστος, με απαλλαγή διδάκτρων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε