Ισραήλ - Tel Aviv University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Tel Aviv University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ισραήλ
Πόλη: 
Τελ Αβίβ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19 / 12 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Μάιος. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Τ. Ραπατζίκου - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Ιατρικής
Κτηνιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Κινηματογράφου
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια.  Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, φοιτητών και προσωπικού. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: