Ινδονησία - Andalas University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Andalas University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ινδονησία
Πόλη: 
Παντάνγκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 12 / 2017
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2017 - Δεκ. 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Επικ. Καθ. κ. Ν. Παναγιώτου - Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Γεωπονίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Ιατρικής
Κτηνιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο  Συνεργασίας.

Ανάπτυξη της Επιστημονικής Έρευνας και συνεργασίας με σκοπό την υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών καθώς και την συνεπίβλεψη  μεταπτυχιακών εργασιών και υποψηφίων διδακτόρων. Κάθε συμβαλλόμενο μέλος θα αναλαμβάνει τα δικά του έξοδα από ιδίους πόρους, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: