Αίγυπτος - National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG)

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Αίγυπτος
Πόλη: 
Κάιρο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8 / 1 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Ιούν. 2024
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Ελ. Παπαδημητρίου - Τμ. Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φυσικής
Γεωλογίας
Υποχρεώσεις: 

Επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Φυσικής και Γεωλογίας των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων.
Ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών καθώς και ανάπτυξη ερευνητικών εργασιών για υποβολλή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
 Η υλοποίηση των προαναφερομένων δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση,  μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους .
Για τα μέλη ΔΕΠ, εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, το Ίδρυμα υποδοχής θα παρέχει στέγαση και χώρο εργασίας, τα δε οδοιπορικά έξοδα θα καλύπτονται από το αποστέλλων Ίδρυμα.
Οι ανταλλασσόμενοι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για ένα έως δύο εξάμηνα, με  απαλλαγή διδάκτρων.Τα έξοδα διαμονής, διαβίωσης και τα οδοιπορικά θα τα καλύπτουν οι ίδιοι.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: