Σπουδές στο Chiba University - Ιαπωνίας, ακαδ.έτος 2018-19

Προς τις Γραμματείες
των Τμημάτων:

-              Νομικής
-              Οικονομικών Επιστημών
-              Iστορίας & Αρχαιολογίας
-              Ψυχολογίας
-              Φυσικής
-              Χημείας
-              Πληροφορικής
-              Μαθηματικών
-              Βιολογίας
-              Γεωλογίας
-              Ιατρικής
-              Φαρμακευτικής
-              Γεωπονίας
-              Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
-              Πολιτικών Μηχανικών
-              Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-              Χημικών Μηχανικών
-              Μηχανολόγων Μηχανικών
-              Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
-              Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
-              Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
-              Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
 
Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Chiba University της Ιαπωνίας, περιήλθε στο Τμήμα μας η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αφορά ενημέρωση εκ μέρους του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου για δυνατότητα σπουδών σε προπτυχιακούς φοιτητές για ένα  έως δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στο εν λόγω Πανεπιστήμιο (ακαδημ. έτος 2018-19).
Οι λεπτομερείς πληροφορίες βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους που αναγράφονται παρακάτω.
 
Βάσει της Συμφωνίας οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα αναλαμβάνουν όμως εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών τους που αφορούν σε έξοδα οδοιπορικών, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το χειμερινό εξάμηνο είναι η 10η Μαρτίου 2018.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το εαρινό εξάμηνο είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2018.
 
Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου, τηλ. : 2310 995307, γρφ. 10, ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης).
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματός σας.
 
H Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
 
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr
         
http://www.auth.gr
 
-----Original Message-----

From: Chiba-U_J-PAC [mailto:jpac@office.chiba-u.jp]
Sent: Monday, January 15, 2018 8:55 AM
To: Chiba-U_J-PAC
Subject: 2018-2019J-PAC outlines (Chiba U)
 
Dear Partners,
 
Warm greetings to you from Chiba University!
 
First of all, let me express my deepest gratitude for the efforts you and your University involve in maintaining our student exchange.
 
Secondly, we are proud to inform you that the new outlines and instructions on how to apply for our undergraduate exchange program J- PAC of academic year 2018-2019 has just been published. The current issue and application package can be accessed from the following URL:
 
1.2018-2019_J-PAC (English and Japanese)
  http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2018-2019_all.pdf
2.2018-2019_J-PAC (English)
  http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2018-2019_english.pdf
3.2018-2019_J-PAC (Japanese)
  http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2018-2019_japanese.pdf
4.2018-2019_J-PAC Application forms (Word)
  http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2018-2019_Application_form.docx
 
5.2018-2019_J-PAC Course Description
  http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC_Course_Descriptions_2018-2019.pdf
 
 
 
The application deadline for Term 4-5 (Fall semester) or one academic year is March 10, 2018. For Term 1-2 (Spring semester, one semester only)  will be September 10, 2018. The documents should be received at Chiba University by these dates.
 

Note: if in case no confirmation from me that the application documents has been received, please contact me because sometimes the documents may be missed by error of e-mail or post.
 
Also I would like to remind you that all inquiries and applications for Graduate School Exchange Program should be done directly to the desired Graduate School office.
href="http://www.chiba-u.ac.jp/e/education/index.html">http://www.chiba-u.ac.jp/e/education/index.html
 
Finally, I would like to notify that from 2018, all the Letter of Acceptance will be issued in English instead of Japanese. I hope it will not affect you so much. If you wish it to be issued in Japanese, please let me know.
 
We look forward to having another year of strong collaboration and welcoming your students again at Chiba.
 
Yours sincerely,
Catherine
 
 
 
*****************************
Catherine Kobayashi
Ιnternational Student Division
Chiba University
1-33 Yayoi-cho, Inage-ku,
Chiba-shi, 263-8522
JAPAN
Tel: +81-43-290-2199
Fax: +81-43-290-2198
e-mail: jpac@office.chiba-u.jp
*****************************