Κίνα - Beijing Institute of Technology (BIT)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beijing Institute of Technology (BIT)

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Πεκίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
5 / 2 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Φεβρ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Κ. Κατσιφαράκης - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Ιδρύματα.Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.Θα γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης στέγασης για τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές στους Πανεπιστημιακούς ξενώνες (χαμηλού κόστους).Στους φοιτητές που θα συμμετέχουν στις ανταλλαγές θα υπάρχει αναγνώριση των αποκτιθέντων διδακτικών μονάδων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: