Καζακστάν - "S. Amanzholov" East Kazakhstan State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
"S. Amanzholov" East Kazakhstan State University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Καζακστάν
Πόλη: 
Ουστ - Καμενογκόρσκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
20 / 3 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Μάρτιος 2019
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. κ. Ελπ. Κολοκυθά - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Μαθηματικών
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Φυσικής
Πολιτικών Μηχανικών
Μουσικών Σπουδών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και την από κοινού εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για τα δύο συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε