Διοργάνωση θερινών μαθημάτων από το ITMO University, της Ρωσίας

Προς τις Γραμματείες 
όλων των Τμηματων του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
                    AUTH – news
                    AUTH – facebook

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το ITMO University of Saint Petersburg, της Ρωσίας παρελήφθη η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία την οποία και σας προωθούμε. Αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης διαφόρων Summer Schools το καλοκαίρι του 2018 στο προαναφερόμενο Πανεπιστήμιο και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι επισκεπτόμενοι τον δικτυκό τόπο: http://schools.ifmo.ru/images/schools/1/ITMO_Universe_-_new2.pdf 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (on line - σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες) είναι η 14 Μαΐου 2018.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση τών φοιτητών και την ανάρτηση στις ανακοινώσεις του Τμήματός σας.

H Προϊσταμένη                                                                                              
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr
http://www.auth.gr

From: Строкина К. А. [mailto:kastrokina@corp.ifmo.ru] 
Sent: Thursday, April 05, 2018 2:54 PM
To: internat-rel@auth.gr
Subject: Join ITMO Summer Schools in St Petersburg

Dear Ms. Logotheti-Manoliadou,

Greetings from ITMO University,  Saint Petersburg!
We are happy to announce a new round of ITMO summer schools! Your students are welcome to apply to Russian Language, Science & Research and Programming schools.
Besides every day classes and research work, the students will enjoy exciting cultural program (guided sightseeing tour of St. Petersburg, orientation campus tour, guided tour of the Hermitage Museum etc. )
For groups of 5 and more students, we offer 5% discount.
SUMMER is coming! And the whole world also is coming to St. Petersburg to attend 2018 FIFA World Cup – it will be FUN!
Please feel free to ask any further questions!