Δελτίο Τύπου - Αναγγελία Προεδρίας της Ένωσης των Βαλκανικών Χωρών για τον Πρύτανη του ΑΠΘ στο Τέτοβο, Π.Γ.Δ.Μ. στις 30 - 31.3.2018

Το Δελτίο Τύπου που αφορά την επίσκεψη του κ. Πρύτανη στο Τέτοβο, βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.auth.gr/news/press/25262