Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου

Τηλ.: +30 2310 996742

E-mail: internat-rel@auth.gr

Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη