Καναδάς - Ecole de Technologie Superieure - University of Quebec

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ecole de Technologie Superieure (ETS) - University of Quebec

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Καναδάς
Πόλη: 
Κεμπέκ, Μόντρεαλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
3 / 4 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Απρίλ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Α. Κάλφας - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Ανάπτυξη συνεργασίας για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγών μελών ΔΕΠ,φοιτητών και νέων ερευνητών.
Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων μερών ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.
Οι ανταλλασσόμενοι φοιτητές θα είναι  προπτυχιακοί στο τελευταίο έτος σπουδών ή μεταπτυχιακοί .

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: