Κίνα - Northeastern University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Northeastern University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Σενιάνγκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
26 / 3 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Μάρτ. 2023 (Αυτόματη Ανανέωση)
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ν. Καραμπετάκης - Τμ. Μαθηματικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ μεταξύ  του Εργαστηρίου Η/Υ του Τομέα Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ και του State Key Laboratory of Synthetical Automation for Process Industries του Northeastern University, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: