Ενεργειακό Ταξίδι στην Κίνα 2013 : Πράσινη Καινοτομία (10-21 Ιουλίου στο Πεκίνο) & ενεργειακές βάσεις στο Δρόμο του Μεταξιού (31 Ιουλίου - 13 Αυγούστου)

Σας διαβιβάζουμε σχετική ενημέρωση που αφορά στην πρωτοβουλία China Energy Trip, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα ενέργειας και «πράσινης ανάπτυξης» και έχει ως στόχο την προώθηση καλύτερης κατανόησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των νέων. Προσκαλούνται φοιτητές από διαφορετικές χώρες να δηλώσουν συμμετοχή στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 

  • Θεματική ενότητα Α «Πράσινη Καινοτομία»: θα πραγματοποιηθεί από 10-21 Ιουλίου 2013 στην πόλη του Πεκίνου παράλληλα με τη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής Νέων (IYSECC 2013) σε θέματα ενέργειας και κλιματολογικών αλλαγών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Tsinghua, επισκέψεις σε εργαστήρια και εταιρείες.
  • Θεματική ενότητα Β «Τhe Silk Road Safari»: διάρκειας δύο εβδομάδων με ημερομηνία έναρξης την 31η Ιουλίου 2013. Περιλαμβάνει επισκέψεις σε διάφορες πόλεις και σταθμούς ενέργειας της Κίνας.

 
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 1,100€, το οποίο περιλαμβάνει τη διαμονή, καθώς και λοιπά έξοδα που αφορούν τοπικές μετακινήσεις. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης προς και από την Κίνα.
Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.
Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι η 1η Ιουνίου 2013 για τη θεματική ενότητα Α και η 15η Ιουνίου 2013 για τη θεματική ενότητα Β.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. 

Φορέας: 
Πανεπιστήμιο Tsinghua, Πεκίνο
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τετάρτη, 29 Μάιος, 2013 - 16:00
Τύπος Υποτροφίας: 
Θερινό Σχολείο
Είδος κινητικότητας: 
Εξερχόμενοι Φοιτητές
Τόπος υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Προέλευση φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Τμήματα ΑΠΘ: 
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος