Χορήγηση υποτροφιών για σπουδές διάρκειας 3-6 μηνών στο King Abdallah University of Science and Technology της Σαουδικής Αραβίας (KAUST)

Προς τους κ.κ. Προέδρους και
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Φυσικής
- Χημείας
- Χημικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- Αγρονόμων Τοπογράφων
- Βιολογίας
- Πληροφορικής

Κοινοποίηση:

AUTh- facebook
AUTh -news

Σας πληροφορούμε ότι στις 19 Απριλίου 2018 επισκέφτηκε το ΑΠΘ εκπρόσωπος του King Abdallah University of Science and Technology της Σαουδικής Αραβίας (KAUST). Πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση για δυνατότητες σπουδών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων του ΑΠΘ για χρονικό διάστημα 3-6 μηνών, με τη χορήγηση υποτροφιών, στο KAUST (έξοδα ταξιδιού, μηνιαία υποτροφία, δωρεάν διαμονή, κάλυψη ασφάλειας κ.λ.π.).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το συνημμένο αρχείο και από την ιστοσελίδα του KAUST http://vsrp.kaust.edu.sa/internship/.
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής αίτησης και οι υποψήφιες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών σας και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Με τιμή,

H Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email:internat-rel@auth.gr
http://www.auth.gr