Κατάσταση των επιλεγέντων ελλήνων φοιτητών που πήραν υποτροφία για θερινά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού