Γεωργία - Ilia State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ilia State University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Γεωργία
Πόλη: 
Τυφλίδα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8 / 5 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Μάιος 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Ν. Ευστρατίου - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Φυσικής
Μαθηματικών
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Κινηματογράφου
Υποχρεώσεις: 

Mνημόνιο Συνεργασίας

Ανάπτυξη συνεργασίας για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων μερών ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: