Γεωργία - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Γεωργία
Πόλη: 
Τυφλίδα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
7 / 5 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Μάιος 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

 Καθ. Δ. Σαρηγιάννης - Τμ. Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Φυσικής
Χημείας
Μαθηματικών
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωλογίας
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Θεάτρου
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη συνεργασίας για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων μερών ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: