Η.Π.Α. - Texas A&M Engineering Experiment Station

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Texas A&M Engineering Experiment Station

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Τέξας
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17 / 4 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Απρίλ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Δ. Βλάχος - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μηχανολόγων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ τριών φορέων που είναι: α) το αναγραφόμενο Ίδρυμα, β) το ΑΠΘ και πιό συγκεκριμένα το Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών και γ) το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών της Ελλάδος.
Σκοπός του MoU θα είναι η ανάπτυξη ερευνητικής επιστημονικής συνεργασίας με εξειδίκευση σε θέματα Logistics και της Διαχείρησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το ΑΠΘ.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: