Κίνα - Changshu Institute of Technology

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Τσανγκσού
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
17 / 5 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυτόματη ανανέωση
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ε. Παπαθεοδώρου, Τμήμα Βιολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
ΤΕΦΑΑ
Μουσικών Σπουδών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη της Επιστημονικής Έρευνας και συνεργασίας με σκοπό την υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών .

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: