Νότια Κορέα - Jeonbuk National University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Jeonbuk National University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Νότια Κορέα
Πόλη: 
Ζεονζού
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1 / 6 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Ιούν. 2028
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. Α. Τσαγγαλίδης, Τμήμα Αγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Φυσικής
Γεωλογίας
Χημείας
Βιολογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Κτηνιατρικής
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
ΤΕΦΑΑ Σερρών
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
ΣΝΕΓ
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις για τα δύο συμβαλλόμενα Πανεπιστήμια.

Σκοπός του MoU είναι η ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ αλλά και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Παράλληλα υπογράφθηκε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μνημονίου Συνεργασίας (MoA) που αφορά υλοποίηση θερινού σεμιναρίου για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από το ΣΝΕΓ σε φοιτητές του Jeonbuk National University, διάρκειας 3 εβδομάδων κάθε Ιούλιο. Η διάρκεια του MoA είναι για 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής του, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για ακόμη 2 έτη.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: