Ενημερωτικό δελτίο Μαΐου 2013 του Τμήματος Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας

Σας διαβιβάζουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Υ.Παι.Θ.Π.Α, στο οποίο εμπεριέχεται το ενημερωτικό δελτίο Μαΐου 2013 του Τμήματος Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας και παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.
Συνημμένως σας προωθούμε το ενημερωτικό δελτίο Μαΐου 2013  του Τμήματος Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας, στα ελληνικά και τα γαλλικά, το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων:
1.  Επιστημονικές εκδηλώσεις της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

2.  Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!
3. Πρόγραμμα κινητικότητας για νέους ερευνητές AgreenSkills

Συννημμένα: